Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie

czarny goniec 22 cze 2023 10:52

W dniu 21.06 odbyło się Walne Zebranie.

Ponownie do Zarządu klubu na lata 2023-2025 zostali jednogłośnie wybrani: Łukasz Turlej, Małgorzata Walkusz, Michał Tworuszka. Do Komisji Rewizyjnej zostali jednogłośnie wybrani: Monika Sobczyk, Marek Hertlein, Zbigniew Babczyński. Podjęto również uchwałę w sprawie licznych zmian w Statucie Klubu.