Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie.

czarny goniec 07 cze 2023 6:28

Zarząd Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach zaprasza członków klubu na Zwyczajne Walne Zebranie zwołane na podstawie par. 21 Statutu w dniu 21 czerwca 2023r. o godz. 16.00 w siedzibie Klubu tj.  Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28. Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 16.30.

Poniżej znajduje się Porządek obrad.