Przejdź do głównej części

Historia klubu- założyciele.

czarny goniec 04 mar 2021 7:15

Zachęcamy do zapoznania się z historią klubu i publikujemy archiwalne zdjęcie.

Klub „HetMaN Szopienice” został powołany do życia początkowo jako sekcja szachowa przy Domu Kultury w Katowicach-Szopienicach, w maju 1975 roku, z inicjatywy sympatyków sportu szachowego, którymi byli: Klimczok Krystian, Ciesielski Henryk, Kaczmarczyk Alojzy, Ottenburger Piotr. Nazwa Klubu nawiązuje do największego zakładu w okolicy, czyli Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”